Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội FM 90 Hanoi, Vietnam
Joy FM - Kênh phát thanh chuyên biệt về Sức khỏe FM 98.9 Hanoi, Vietnam
VOH AM 610 AM 610 Ho Chi Minh City, Vietnam
VOH FM 99.9 FM 99.9 Ho Chi Minh City, Vietnam